Nederlanders geven financieel welzijn een 7

Dat blijkt uit de Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM doet regelmatig consumentenonderzoek om de stem van de consument te laten meewegen in haar toezicht. Nederlanders geven hun financieel welzijn gemiddeld een rapportcijfer 7. In de jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar) ligt het cijfer lager dan bij mensen van 45 jaar en ouder. Mensen met een laag inkomen (netto 1.500 euro of minder) geven gemiddeld ook een lager cijfer dan mensen met een hoger netto maandinkomen.

Ruim 4 op de 10 Nederlanders geven aan door de gestegen (energie)prijzen minder te hebben kunnen sparen of beleggen dan ze van plan waren. Dit is vrijwel gelijk tussen de verschillende leeftijdsgroepen en tussen mensen in loondienst, zelfstandigen of gepensioneerden. Ongeveer 1 op de 5 zegt geld van de spaar- of beleggingsrekening te hebben gehaald om hun maandlasten te kunnen betalen.
Ook zeggen 6 op de 100 Nederlanders te zijn overgestapt naar een goedkopere verzekering met een minder uitgebreide dekking. 1 op de 20 geeft aan geld te hebben geleend bij familie of vrienden.

Mensen tussen de 18 en 34 jaar denken dat hun financiële situatie over 5 jaar enigszins of sterk verbeterd zal zijn. Met een maandelijks netto-inkomen van (minder dan) 1.500 euro zijn mensen helemaal ervan overtuigd dat hun financiële situatie over 5 jaar sterk verbeterd zal zijn in vergelijking met mensen met een inkomen tussen 1.500 en 3.000 euro.