Akkoord over nieuw pensioenstelsel

Belangrijkste wijziging is dat iedereen een persoonlijk pensioenpotje krijgt. Fondsen hebben nu nog een gezamenlijke pot. Verder hangt in het nieuwe stelsel de hoogte van het pensioen meer samen met de hoeveelheid geld die iemand tijdens het werkzame leven inlegt. Ook is afgesproken dat veel werkenden die nu nog geen pensioen opbouwen, dat in het nieuwe stelsel wel gaan doen. Zo gaan jongeren al vanaf 18 jaar sparen voor hun oude dag, terwijl dat nu nog vanaf 21 jaar is. Daarnaast komen er betere regels voor zzp'ers en uitzendkrachten.